<h2>Inter-Vig <span style="font-size: x-small;">doo</span></h2>
<h4>Preduzeće za spoljnu i unutra&scaron;nju trgovinu na veliko Inter-Vig<span style="font-size: xx-small;"> doo</span> je osnovano sa misijom približavanja asortimana renomiranih proizvođača u Srbiji i regionu</h4> <h2>Velika ponuda</h2>
<h4>Na&scaron;a ponudu čine &scaron;irok asortiman sanitarnih&nbsp;baterija, opreme za kupatila, grejni program, cirkulacione pumpe, program ventila i ozraka za grejne&nbsp;sisteme</h4> <h2>Brojni brendovi</h2>
<h4>Sanitarni program HST - Austrija, CAPO CASA, ELMA, EURO, NovoTerm, Alca plast, PEDROLLO, ELKO, kupatilski name&scaron;taj</h4> <h2>Program HST i NovoTerm</h2>
<h4>U na&scaron;oj trgovinskoj ponudi je i &bdquo;NovoTerm&ldquo; program, kao poseban brend proizvođača HST Austria, a koji čini &scaron;irok asortiman vodenih povr&scaron;inskih pumpi i hidropaka, kao i dubinskih pumpi namenjenih za snabdevanje privrede i domaćinstava vodom</h4> <h2>Capo Casa</h2>
<h2><span style="font-size: small;">Distributeri smo italijanskog brenda Capo Casa koji po cenama prilagođenim za na&scaron;e trži&scaron;te nudi veliki asortiman za opremu kupatila</span></h2> <h4><span style="font-size: medium;">Alca plast</span></h4>
<h4>Nudimo Vam kompletnu paletu proizvoda Alca plast, kod kojeg dizajn i kvalitet proizvoda igraju nezamenjivu i ključnu ulogu u filozofiji kompanije. Portfilio je razvijen tokom mnogo godina iskustva sa dužnim po&scaron;tovanjem prema potrebama i zahtevima kupaca, novim trendovima i trži&scaron;tu</h4> <h2>ELMA proizvodni program</h2>
<h4>Kompletan proizvodni program ELMA, radijatori, prateća oprema, ind. i el. ormani, gromobranska oprema...</h4> <h2>Niske cene i &scaron;irok asortiman</h2>
<h4>Zahvaljujućim svojim odličnim kontaktima i referencama,&nbsp;u skladu sa zahtevima trži&scaron;ta nudimo &scaron;irok asortiman,&nbsp;kao i program na&scaron;ih saradnika, uz stalno nastojanje da spojimo visok kvalitet na&scaron;ih proizvoda, dug&nbsp;garantni period i &scaron;to nižu cenu</h4>
Katalog kupatilskog nameštaja
Firme saradnici-prijatelji